Skład książek i publikacji


Dzięki współpracy z doświadczonymi korektorami oraz operatorami DTP polecamy usługi związane ze składem publikacji książkowych, katalogów, instrukcji, dokumentacji technicznej, prac naukowych, czasopism, gazet, broszur, ulotek itp.


Wieloletnie doświadczenie naszych współpracowników zapewnia profesjonalizm naszych usług.


Do podstawowych usług należą:
– profesjonalny skład DTP
– przepisywanie tekstów oraz całych książek
– profesjonalna korekta tekstów
– skanowanie tekstów i grafiki
– obróbka komputerowa materiałów do publikacji
– projekty okładek oraz szaty graficznej
– publikacje elektroniczne
– druki nisko- i wielonakładowe


Ceny są ustalane indywidualnie w zależności od potrzeb zlecenia.