INFORMACJE

 

1. REGULAMIN
2. WYTYCZNE DLA USŁUG MONTAŻOWYCH
3. WYTYCZNE DLA USŁUG POLIGRAFICZNO-REKLAMOWYCH

4. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PROJEKTÓW
5. ZASADY PŁATNOŚCI
6. REKLAMACJE

 

1. REGULAMIN

§ 1 Postanowienia ogólne
Regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez Agencję Reklamową EXPOSYSTEM, zakres odpowiedzialności oraz informacje porządkowe.

§ 2 Zawarcie umowy

 1. Zamówienia przyjmujemy wyłącznie z formie pisemnej które należy wysyłać na adres: biuro@reklamy-krakow.eu
 2. Zawarcie umowy następuje w momencie wysłania do nas drogą e-mailową zamówienia.
 3. Zawarcie umowy w jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 4. Rezygnację ze zlecenia należy składać wyłącznie na piśmie. Rezygnacja jest możliwa tylko jeśli projekt nie został jeszcze oddany do druku.

§ 3 Ceny

 1. Ceny podane na naszej stronie internetowej są cenami netto i należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.
 2. Ceny przedstawione na naszej stronie internetowej mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie oraz nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
 3. Dodatkowe zmiany zlecenia zgłaszane przez Zamawiającego po przyjęciu zlecenia będą doliczone do rachunku.

§ 4 Płatności

 1. Obowiązującą formą płatności jest przedpłata całości zamówienia gotówką (w Krakowie) lub na konto przed rozpoczęciem jego realizacji lub w przypadku wysyłki zamówienia poza Kraków, przy kwocie nie przekraczającej 200 zł brutto płatność za pobraniem pocztowym.
 2. W przypadku odmowy przyjęcia towaru za pobraniem, EXPOSYSTEM pobiera dodatkowo odszkodowanie w wysokości 150,00 zł (netto) na podstawie wystawionej faktury VAT.
 3. Przy dłuższej współpracy, możliwe jest uzyskanie wydłużonego terminu płatności, wówczas Zamawiający ma obowiązek przesłania na nasz adres e-mail skanu dokumentów: Wpisu do ewidencji gospodarczej, KRS, NIP-u i regonu.
 4. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT, która jest wysyłana do Zamawiającego za pomocą poczty e-mail lub dołączana jako wydruk do zamówieniem. Na życzenie Klienta wystawiamy fakturą pro forma i przesyłana na adres e-mail.

§ 5 Projekty

 1. Projekty małoformatowe mogą być dostarczane przez Zamawiającego w postaci plików w formatach TIF, JPG lub w formatach otwartych zmienionych na krzywe: CDR, AI, PSD, PDF.
 2. W celu uniknięcia problemów z drukiem wszystkie teksty w projektach zapisanych w formacie .cdr, .ai należy koniecznie „zamienić na krzywe”, a grafikę bitmapową oraz fotografie przygotować w formacie jpg/tif/psd, w rozdzielczości 300 dpi, w skali 1:1, kolory CMYK. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie JPG, EPS lub TIFF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK. Efekty „soczewka”, „cień”, „przejścia tonalne” itp. muszą być zamienione na mapy bitowe.
 3. Do wydruków wielkoformatowych projekty przyjmujemy w postaci plików zapisanych jako tif (z kompresją LZW) w skali 1:1, kolory CMYK, bez warstw, masek, kanałów.
 4. Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.
 5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Jeżeli kolorystyka materiałów reklamowych jest ściśle określona prosimy o dostarczenie przed drukiem wzorca, czyli odbitki próbnej (Proof lub Cromalin).
 6. Projekty drukowane są w takiej postaci w jakiej zostały dostarczone przez Zamawiającego, nie ingerujemy w grafikę oraz teksty, nie sprawdzamy poprawności tekstów, nie poprawiamy błędów, sprawdzamy tylko prawidłowość formatu, linii cięcia i nadlewów.
 7. Nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia prawne oraz za naruszenie praw osób trzecich w treści dostarczonych projektów.
 8. W większości przypadków istnieje możliwość otrzymania od nas siatki potrzebnej do przygotowania projektu.
 9. Zamawiający odpowiada w pełni za poprawność przesłanego projektu.

§ 6 Realizacja zleceń

 1. Zlecenia realizowane są na podstawie dostarczonych przez Zamawiającego zamówienia i projektu, a w przypadku przedpłaty także potwierdzenia przelewu.
 2. Projekt powinien być dostarczany wyłącznie w wyznaczonych formatach.
 3. W przypadku dostarczenia projektu w formacie innym niż wyznaczone, nie możemy zagwarantować poprawnego wykonania zlecenia.

§ 7 Terminy realizacji zleceń

 1. Terminy realizacji zleceń druku cyfrowego, lateksowego, solventowego i UV to 1-12 dni roboczych.
 2. Terminy realizacji zleceń druku offsetowego to 2-17 dni roboczych.
 3. Terminowe wypełnienie zobowiązań przez Zamawiającego (zamówienie, przedpłata, przysłanie projektu) jest warunkiem dotrzymania terminu realizacji zamówienia oraz terminu dostawy przez zleceniobiorcę. Ustalone terminy wykonania zlecenia obowiązują tylko wtedy, jeśli zostały zatwierdzone przez Zamawiającego.

§ 8 Przesyłka i odbiór materiałów

 1. Gotowe zamówienia przesyłamy za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej na koszt Zleceniodawcy.
 2. Po wykonaniu zlecenia odpowiedzialność za przesyłkę oraz czas jej dostarczenia przejmuje poczta lub firma kurierska.
 3. Wszelkie opóźnienia, zaginięcia, uszkodzenia itp. należy zgłaszać bezpośrednio na poczcie lub w firmie kurierskiej.
 4. Niedostarczenie przesyłki w terminie nie jest podstawa do odstąpienia od umowy.
 5. Możliwy jest odbiór osobisty gotowych materiałów w ustalonym wcześniej dniu i godzinie w Krakowie w biurze firmy.

§ 9 Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać w terminie do 5 dni od daty otrzymania materiałów. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą uwzględniane.
 2. Reklamacje należy składać w formie pisemnej z dokładnym określeniem przedmiotu reklamacji.
 3. Jeżeli towar nie nadaje się do użytku zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub nie spełnia wymogów jakości produktu, jesteśmy zobowiązani do dostarczenia nowego niewadliwego towaru.
 4. W przypadku kolorowych produktów, możliwe i dopuszczalne są odstępstwa od oryginalnych kolorów i nie podlegają reklamacji.
 5. Kolory wyświetlane na monitorze komputera ze względu na różne ustawienia i kalibracje są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Takie różnice w kolorystyce nie podlegają reklamacji.
 6. Jeżeli wadliwa jest tylko cześć towaru, to Zamawiający nie ma prawa reklamować całego towaru.
 7. Dopuszczalny jest nadmiar lub niedobór do 5% nakładu.
 8. Dopuszczalne są różnice w rozmiarach wydruków małoformatowych w wypadku małych wydruków: wizytówek, kart, metek, karnetów itp. +/- 1-2mm, pozostałych większych druków +/- 1-5mm, jak również przesunięcia linii cięcia/sztancowania poziomo lub pionowo +/- 1-2 mm. Reklamacje z tego powodu nie będą uwzględniane.
 9. Nie podlega reklamacji towar, który został w jakiś sposób zmieniony lub naruszony przez Zamawiającego lub osoby trzecie, chyba ze zleceniodawca udowodni, iż dokonane przez niego zmiany nie są przyczyną wady towaru którą zgłasza do reklamacji.
 10. Inne roszczenia Zamawiającego nieważne na jakiej podstawie prawnej nie będą brane pod uwagę.


2. WYTYCZNE DLA USŁUG MONTAŻOWYCH 

1. Miejsce montażu musi być ustalone oraz sprawdzone pod względem prawnym przez Klienta przed montażem reklam.

2. Nie ponosimy odpowiedzialności za miejsce montażu które zostało wskazane przez Klienta – uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na montaż reklam leży po stronie Klienta.

3. W miejscu montażu w przypadku reklam świetlnych musi być wyprowadzony przewód.

4. Nie ingerujemy w instalację elektryczną wewnątrz budynku.

5. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne straty związane z wyłączeniem prądu na czas montażu.

6. Wszelkie dodatkowe prace zaistniałe podczas montażu oraz nie uzgodnione wcześniej i nie wynikające z winy firmy EXPOSYSTEM są dodatkowo płatne.

7. Elewacje przed montażem powinny być odpowiednio przygotowane i wolne od ubytków.

8. Szczegółowe informacje o podłożu/elewacji na którym ma być montowana reklama np. grubość ocieplenia, materiał z którego wykonana jest elewacja, powinny być przekazane przed montażem, co pozwoli uniknąć dodatkowych komplikacji, opóźnień oraz kosztów.

9. W przypadku montażu reklam naklejanych na witrynach, pojazdach, itp., powierzchnie przeznaczone do aplikacji powinny być odpowiednio przygotowane, umyte, odtłuszczone, pozbawione wcześniejszych reklam, naklejek, zacieków, zabrudzeń itp.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe na skutek samodzielnych montaży wykonanych przez osoby trzecie.


3. WYTYCZNE DLA USŁUG POLIGRAFICZNO-REKLAMOWYCH 

Po przyjęciu zamówienia oraz wytycznych/materiałów potrzebnych do przygotowania projektu reklamy w przeciągu 2-4 dni wysyłamy do Państwa gotową propozycję projektu w wersji elektronicznej. Na życzenie Klienta (na terenie Krakowa) nasz przedstawiciel może osobiście przywieźć wydrukowany projekt celem akceptacji.

Po naniesieniu sugerowanych przez Państwa poprawek oraz po całkowitej akceptacji, materiał jest przygotowywany do druku, naświetlany oraz drukowany. Po wydruku w miarę potrzeb zlecenia wykonywane są usługi dodatkowe (cięcie, bigowanie, falcowanie, dziurkowanie, numerowanie) oraz wysyłka lub na terenie Krakowa w miarę możliwości bezpłatny dowóz do Klienta.

Nie ponosimy odpowiedzialności za uchybienia prawne oraz za naruszenie praw osób trzecich w treści dostarczonych materiałów.

Termin realizacji zamówienia to zazwyczaj 2-7 dni roboczych od momentu akceptacji projektu w zależności od rodzaju zamówienia.

—————————————————————————————————

4. PRZYGOTOWYWANIE PROJEKTÓW

 

PROJEKTY WYKONYWANE PRZEZ NAS: 

Dla wybranych produktów projekty są wykonywane „w cenie druku”, są one bezpłatne i obejmują skład prostego projektu na podstawie materiałów (zdjęcia, logo, grafiki, teksty itp.) i sugestii (kolorystyki, czcionek, układu itp.) dostarczonych od Klienta.

Istnieje również możliwość wykonania projektu po obniżonej cenie jeśli druk/zlecenie będzie wykonywane przez naszą firmę, wówczas cena jest ustalana indywidualnie w zależności od skomplikowania grafiki. Proste projekty typu: tło, logo Klienta, napisy, itp. od 50 zł netto z przygotowaniem do druku.

Projekty graficzne, które są wykonywane przez firmę EXPOSYSTEM w tzw. „w cenie druku” lub projekty które są wykonywane po obniżonych kosztach, jako przygotowanie projektu do druku/zlecenia wykonywanego przez firmę EXPOSYSTEM są częścią składową zamówienia. Prawa autorskie do takich projektów posiada wyłącznie Agencja Reklamowa EXPOSYSTEM, ul. Chmielowskiego 2/21, 31-067 Kraków, NIP 945-159-63-01. Zabronione jest wykorzystywanie zarówno gotowych projektów jak i ich wcześniejszych propozycji do realizacji druku lub innej formy reklamy we własnym zakresie lub jako wzorów dla innych osób lub firm w celu przygotowania dalszych projektów. Zabronione jest również ich kopiowanie, jak również modyfikowanie przez inne osoby lub firmy do dalszego wykorzystania jako taka sama lub inna forma reklamy.

Istnieje możliwość wykupienia projektu na własność, koszt takiego projektu jest ustalany indywidualnie.


PROJEKTY WYKONYWANE PRZEZ KLIENTA: 

Prosimy o dokładne sprawdzenie wysyłanych do nas projektów. Nie ingerujemy w treść przesłanych plików i nie dokonujemy w nich korekt. Dotyczy to zwłaszcza błędów ortograficznych i gramatycznych w tekstach, zmian w kolorystyce zdjęć i grafik.

 

WAŻNE!
Projekty powinny być zapisane w formatach programów do tworzenia grafiki wektorowej, np. Corel Draw (.cdr, .eps) lub do grafiki rastrowej, PhotoPaint, Photoshop (.jpg, .eps, .tiff).
W celu uniknięcia problemów z drukiem wszystkie teksty w projekcie zapisanym
w formacie .cdr należy koniecznie „zamienić na krzywe” a grafikę bitmapową oraz fotografie przygotować w formacie JPG, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK. Pliki rastrowe należy zapisać w formacie JPG, EPS lub TIFF, 300 dpi, 1:1, kolory CMYK.

Kolory wyświetlane na monitorze komputera są zazwyczaj niezgodne z wydrukiem drukarskim. Jeżeli kolorystyka materiałów reklamowych jest ściśle określona prosimy o dostarczenie przed drukiem wzorca, czyli odbitki próbnej (Proof Lub Cromalin).

W niektórych przypadkach na życzenie Klienta wykonanywane są wydruki próbne w celu wprawdzenia jakości lub kolorystyki danego produktu. Wydruk taki jest zazwyczaj dodatkowo płatny lub przy większych zamówieniach jest wliczany w cenę.

Grafika z prezentacji internetowej bez przetworzenia nie nadaje się do zastosowań poligraficznych. Niewłaściwe ustawienia parametrów pracy mogą uniemożliwić poprawne jej wydrukowanie.

 

CZĘSTE BŁĘDY:
Umieszczanie zbyt blisko linii cięcia tekstów oraz znaków graficznych
Należy pamiętać o zrobieniu ok. 3-4 mm marginesów od linii cięcia. Nie należy umieszczać w miejcach cięcia linii, ramek itp.

Brak spadów w projekcie
Jeżeli w projekcie jest tło (jednolite lub obrazek) należy pamiętać, aby wystawało poza obszar cięcia ok. 2 mm.

Efekty specjalne w programie Corel Draw
Korzystając z efektów zawartych w Corel Draw takich jak soczewka, przezroczystość, cienie, należy wszystkie obiekty z efektami zamienić na bitmapę 300 dpi CMYK.

Zamiana tekstów na „krzywe”
Projekt z tekstami niezmienionymi na krzywe powoduje zamianę czcionki tekstu na inną, co oznacza rozsypanie się projektu. Przed wysłaniem projektu należy zawsze zamienić wszystkie czcionki na krzywe. W programie Corel Draw ‚rozmieszczenie/przekształć w na krzywe’ lub Ctrl+Q.

Mała rozdzieloczość grafiki
Umieszczając w projekcie obrazki bitowe typu TIFF, JPG, należy pamiętać aby miały rozdzielczość 300 dpi przy 100% wielkości. Mniejsza rozdzielczość spowoduje utratę jakości. Jeżeli zdjęcia są przygotowane w małych rozdzielczościach np. 72 lub 100 dpi spowoduje to brak ostrości i nieczytelność elementów na zdjęciach.

Projekty w formie plików bitmapowych
Przygotowywanie plików w postaci map bitowych TIFF lub JPG może spowodować, że zastosowanie w projekcie czcionki o małych rozmiarach będą nieczytelne.

Kolory RBG i Pantone
Przy przygotowywaniu projektów należy korzystać tylko z kolorów CMYK. Kolory RGB i Pantone zmieniają się automatycznie przy naświetleniu i zazwyczaj wychodzą w druku wyblakłe i blade.

Określenie awersu i rewersu
Należy dokładnie określić, która ze stron projektu jest awersem a która rewersem. Dotyczy to głównie wydruków jednostronnie foliowanych kalendarzyków, business kart i pocztówek.

—————————————————————————————————

5. PŁATNOŚCI

Przed wykonaniem usługi należy wpłacić na nasze konto bankowe zaliczkę w wysokości 50% kwoty brutto zamówienia i przesłać na numer fax razem zamówieniem potwierdzenie dokonania przelewu. Przy zamówieniach powyżej 1000 zł brutto wymagana jest przedpłata za całość zamówienia przed rozpoczęciem jego realizacji.

Ceny przesyłek według cennika Poczty Polskiej. Przesyłki wysyłamy z potwierdzeniem nadania.

Przybliżona waga materiałów reklamowych:
– Wizytówki jednostronne – ok. 900 g / 500 sztuk
– Wizytówki dwustronne – ok. 1,6 kg / 1000 sztuk
– Kalendarzyki listkowe – ok. 1,6 kg / 1000 sztuk
– Business karty – ok. 1,6 kg / 1000 sztuk
– Pocztówki – ok. 5,4 kg za 1000 sztuk
– Ulotki reklamowe A5 – ok. 4,7 kg / 1000 sztuk
– Ulotki reklamowe A4 – ok. 9,4 kg / 1000 sztuk
– Standy reklamowe – ok. 9 kg / 500 sztuk
– Teczki firmowe – ok. 26 kg / 500 sztuk
– Papiery firmowe – ok. 2,5 kg / 500 sztuk
– Kalndarzyki listkowe – ok. 1,6 kg / 1000 sztuk
– Kalendarze biurkowe – ok. 9 kg / 500 sztuk

Na terenie Krakowa w miarę naszych możliwości czasowych dowóz do Klienta gratis!!!

—————————————————————————————————

6. REKLAMACJE

Reklamacje należy składać w terminie do 7 dni od momentu odbioru/dostawy zamówienia. Po tym czasie reklamacja nie będzie rozpatrywana. Rozpatrzenie reklamacji trwa do 21 dni roboczych. W przypadku gdy reklamacja zostaje uznana, pełen nakład zareklamowanego zamówienia musi zostać zwrócony.

Reklamacje dotyczące różnicy kolorystyki wydruków z kolorystyką przesłanych plików do druku, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieni, nie stanowią podstawy do reklamacji towaru.

Reklamacji nie podlegają różnice w kolorze druku (kolor druku może się różnić od koloru widocznego na monitorze, druku inną metodą lub poprzedniego wydruku wykonanego tą samą metodą), reklamacja koloru jest uwzględniana jedynie, gdy klient dostarczy wydruk próbny (proof cyfrowy) przed rozpoczęciem realizacji zamówienia.